Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2017 10.00 am

Lleoliad: Conference Room - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-bwyllgor i fynychu cyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Penderfyniad i eithrio'r cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categoriau 1 a 2 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud a:

 

(i) gwybodaeth sy’n ymwneud ag unrhyw unigolyn

 

(ii) gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu adnabyddiaeth unigolyn

 

Ynei farn ef mae’r ffactorau hyn yn bwysicaf na diddordeb y cyhoedd i ddatgelu’r wybodaeth hon.  Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth bennu prawf diddordeb y cyhoedd, sy’n ofynnol iddyn nhw benderfynu arno pan yn ystyried eithrio’r cyhoedd o’r rhan hon o’r cyfarfod.

2.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat ar y cyd

2.1

Gweithdrefnau'r Is-Bwyllgor

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Clerc i’r Is-bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

2.2

Adolygu trwydded - JBS

Ystyried adolygiad o Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat ar y Cyd.

Dogfennau ychwanegol: