Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2017 10.00 am

Lleoliad: Council Chamber - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Bydd angen i aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

2.

Cynnig i eithrio’r cyhoedd a’r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 1 a 2, Rheolau Gweithdrefnau Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd, (ar ôl ystyried darpariaethau Rheol 14.18 Rheolau Mynediad at Wybodaeth) oedd y byddai cyhoeddi'r wybodaeth hyn yn datgelu:

 

(i)   gwybodaeth ar unrhyw unigolyn

(ii)  gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn

 

Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

 

2.

10.00 a.m. – Cais am drwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat

2.1

Gweithdrefnau’r Is-bwyllgor

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

2.2

Cais am drwydded - TE

I ystyried cais am drwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat - TE

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

10.45 a.m – Adolygu trwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat

3.1

Gweithdrefnau’r Is-bwyllgor

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

3.2

Adolygu trwydded - DE

Adolygu trwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat - DE

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

11.30 a.m. - Cais am drwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat.

4.1

Gweithdrefnau’r Is-bwyllgor

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

4.2

Cais am drwydded - JJ

I ystyried cais am drwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat  - JJ

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

12.15 p.m. - Adolygu trwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat

5.1

Gweithdrefnau’r Is-bwyllgor

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

5.2

Adolygu trwydded

Adolygu trwydded gyrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat  - ARB

 

Dogfennau ychwanegol: