Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2017 2.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-bwyllgor i fynychu cyfarfod briffio preifat am 1.30 p.m.

1.

Penderfyniad i eithrio'r cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categori 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â: 

 

(i)              gwybodaethyn ymwneud ag unigolyn penodol

(ii)             gwybodaethsy’n debygol o ddatgelu gwybodaeth unigolyn

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

2.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni

2.1

Gweithdrefnau'r Is-bwyllgor

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Clerc i’r Is-Bwyllgor [Prif Gyfreithiwr]

5.

Cais am drwydded

Ystyried cais am Drwydded Gyrwr Cerbyd Hacni ar gyfer NJQ.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Review of a Joint Hackney Carriage and Private Hire Driver's Licence

3.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

3.2

Adolygu trwydded

Dogfennau ychwanegol: