Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau - Dydd Gwener, 26ain Chwefror, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

3.

Eitem Cyfrinachol

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 8, Rheolau Gweithdrefnau Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch unigolyn penodol ac y byddai caniatau i’r wybodaeth i fod yn gyhoeddus cyn bod yr unigolyn wedi cael cyfle i roi sylwadau arno.

 

Yn ei farn mae’r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

4.

Adroddiad y Swyddog Moniitro

Derbyn adroddiad y Swyddog Monitro.

4a

Atodiad 1 - Adroddiad a dogfennau'r Ombwdsmon

Dogfennau ychwanegol:

4b

Atodiad 2 - Detholiad o Gyfansoddiad y Cyngor pdf icon PDF 414 KB