Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 12fed Chwefror, 2020 2.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 276 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 2 Hydref, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

4.

Un Llais Cymru [OVW]

Bydd Mr Lyn Cadwallader, Prif Swyddog Gweithredol a Mr Paul Egan, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol yn mynychu’r cyfarfod i drafod rôl OVW, cwynion a wnaed i’r Ombwdsmon ynglyn a chynghorau tref a chymuned a’r hyfforddiant a ddarparwyd gan OVW sy’n berthnasol i’r rhain.

5.

Adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd pdf icon PDF 216 KB

Derbyn adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol: