Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 5ed Mehefin, 2019 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

5.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

6.

Penodi Cadeirydd

Penodi Aelod Lleyg yn Gadeirydd am dymor ei swydd.

7.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Aelod Lleyg yn Is-Gadeirydd am dymor ei swydd (os daw’r swydd yn wag).

8.

Cofnodion pdf icon PDF 183 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y To authorise  y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

9.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o fuddiant mewn perthynas ag eitemau sydd i’w hystyried ar yr agenda.

10.

Adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 128 KB

Derbynadroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: