Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 3ydd Hydref, 2018 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Nodyn: or on the later rising of the Standards Committee. 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

 

4.

Adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 67 KB

I dderbyn adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol: