Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 27ain Mehefin, 2018 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Nodyn: or on the later rising of the Standards Committee. 

Eitemau
Rhif eitem

13.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

14.

Cofnodion pdf icon PDF 59 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad canlynol fel cofnod cywir:

·         7 Chwefror 2018

15.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

16.

Adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 98 KB

I dderbyn adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

 

 

Dogfennau ychwanegol: