Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2018 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Nodyn: or on the later rising of the Standards Committee 

Eitemau
Rhif eitem

9-2017

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

10-2017

Cofnodion pdf icon PDF 135 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad(au) canlynol fel cofnod cywir.

11-2017

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

12-2017

Adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 89 KB

Derbyn adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: