Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2017 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Eitemau
Rhif eitem

5-2017

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

6-2017

Cofnodion pdf icon PDF 60 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod(ydd) blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad(au) canlynol yn gofnod/cofnodion cywir.

7-2017

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant oddi wrth Aelodau mewn perthynag ag eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

8-2017

Adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 86 KB

Derbyn adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: