Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 15fed Chwefror, 2017 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Eitemau
Rhif eitem

STCS1-2017

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

STCS2-2017

Cofnodion pdf icon PDF 98 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad(au) canlynol fel cofnod(ion) cywir:

·       5 Hydref 2016

STCS3-2017

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd oddi wrth Aelodau mewn perthynas â’r eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

STCS4-2017

Adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 229 KB

Derbyn adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.