Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 5ed Hydref, 2016 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Eitemau
Rhif eitem

STCS10-2016

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

STCS11-2016

Cofnodion pdf icon PDF 81 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad(au) canlynol fel cofnod cywir.

STCS12-2016

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn gysylltiedig ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

STCS13-2016

Adroddiad y Cyfreithiwr i'r Cyngor pdf icon PDF 79 KB

Derbynadroddiad y Cyfreithiwr i’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: