Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 29ain Mehefin, 2016 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Eitemau
Rhif eitem

STCS6-2016

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

STCS7-2016

Cofnodion pdf icon PDF 53 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad canlynol fel cofnod cywir:

            29 Chwefror 2016

 

STCS8-2016

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

 

STCS9-2016

Adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 798 KB

I dderbyn adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor