Agenda

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau
Dydd Mercher, 24ain Chwefror, 2016 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson  01597 826980

Eitemau
Rhif eitem

STCS1-2016

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

STCS2-2016

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd yr Is-Bwyllgor Safonau Cymunedol

 

STCS3-2016

Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod(ydd) blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad(au) canlynol fel cofnod cywir.

 

STCS4-2016

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

STCS5-2016

Adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 76 KB

Derbyn adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol: