Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 23ain Mehefin, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 285 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Chwefror 2020 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd. pdf icon PDF 227 KB

Derbyn adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol: