Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Aelod Lleyg fel Is-Gadeirydd ar gyfer tymor eu swydd.

3.

Cofnodion

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad(au) canlynol fel cofnod cywir.

4.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

5.

Adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd pdf icon PDF 214 KB

Derbyn adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol: