Agenda

Pwyllgor Safonau
Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 203 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 154 KB

I dderbyn adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol: