Agenda

Pwyllgor Safonau
Dydd Mercher, 5ed Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Penodi Aelod Lleyg yn Gadeirydd am dymor y swydd.

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Aelod Lleyg yn Is-Gadeirydd am dymor y swydd (os bydd y swydd yn dod yn wag).

3.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Cofnodion pdf icon PDF 192 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

5.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

6.

Adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor pdf icon PDF 144 KB

Derbyn adroddiad Cyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: