Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Datganiadau o fudd.

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 360 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 7 Hydref 2021 fel cofnod cywir.

 

4.

Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn Powys 2020/21 pdf icon PDF 113 KB

Ystyried adroddiad blynyddol Cronfa Bensiwn Powys  2020/21.

 

Dogfennau ychwanegol: