Agenda

Annual meeting, Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Mercher, 16eg Mehefin, 2021 9.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd am y flwyddyn i ddod.

 

3.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd am y flwyddyn i ddod.