Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Iau, 16eg Mai, 2019 12.10 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

I ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

2.

Ethol Is-Gadeirydd

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod

3.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.