Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 13eg Gorffennaf, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd diwethaf a gynhaliwyd ar 9 Mawrth a 17 Mai 2018 fel cofnodion cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau

Ni fydd cofnodion y Bwrdd Pensiynau a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf ar gael. 

 

5.

Adroddiad ar y GDPR pdf icon PDF 78 KB

I ystyried diweddariad ar y GDPR.

 

6.

Diweddariad ar WPP

I dderbyn diweddariad llafar.

 

7.

Datganiad ar y Strategaeth Fuddsoddi pdf icon PDF 165 KB

I ystyried y Datganiad ar y Strategaeth Fuddsoddi.

 

8.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth am faterion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod sydd â’r wybodaeth honno).  Yn ei farn ef, mae’r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

9.

Diweddariad ar y Gronfa Mantoli

I ystyried adroddiad gan Aon.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyflwyniad ar Gronfeydd Mantoli (Hedge Fund)

I dderbyn cyflwyniad.

 

11.

Adroddiad Rheoli Perfformiad

I ystyried adroddiad ar reoli perfformiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gwasanaethau Adrodd a Monitro Costau Rheoli Buddsoddiadau

I ystyried adroddiad ar wasanaethau adrodd a monitro costau rheoli buddsoddiadau.  

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cyflwyniad ar CEM

I dderbyn cyflwyniad.

 

Diweddariadau ar Fuddsoddiadau

14.

Hyfforddiant AON – Cynllun Busnes Edrych Ymlaen

I ystyried y cynllun busnes edrych ymlaen .

 

15.

AON – Adolygu penderfyniadau

I ystyried adroddiad gan Aon.

 

16.

AON – Adroddiad Monitro Chwarter 1

I ystyried adroddiad monitro chwarter  1.

 

17.

AON – Adolygiad MTAA

I ystyried adroddiad ar yr  MTAA.