Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 17eg Tachwedd, 2017 10.00 am

Lleoliad: Hwb3 - County Hall. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau ar eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

 

3.

Eitem eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno). Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

4.

10.00 - 10.15 Argymhelliad ar gaffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiynau Cymru

I ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau (Dros Dro).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Dethol Rheolwr i’r Gronfa Mantoli (Hedge Fund)

5.a

10.15 a.m. - 10.30 a.m. Cyflwyniad i’r Diwrnod Dethol Rheolwr i’r Gronfa Mantoli (Aon)

Dogfennau ychwanegol:

5.b

10.30 a.m. - 11.10 a.m. Informed Portfolio Management (UK) Limited

5.c

11.20 a.m. - 12.00 p.m. GSA Capital (via teleconference)

5.d

12.10 p.m. - 12.50 p.m. Stone Milliner

12.50 p.m. - 1.30 p.m. Cinio

5.e

1.30 p.m. - 2.10 p.m. Rheoli’r Gronfa Gyfalaf

5.f

2.10 p.m. - 2.40 p.m. Crynhoi’r cyflwyniadau gan Reolwyr

5.g

2.45 p.m. - 3.30 p.m. Aon Delegated Hedge Fund Solution

5.h

3.30 p.m. - 4.00 p.m. Trafodaeth a chloi