Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Gwener, 31ain Ionawr, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 193 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 25 Hydref 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Diweddariad ar absenoldeb salwch

Derbyn ac ystyried adroddiad ar lefelau salwch.  

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar gynllunio’r gweithlu

Derbyn diweddariad ar gynllunio’r gweithlu.

 

6.

Diweddariad ar y Polisi Cyflogaeth

Derbyn diweddariad ar bolisiau cyflogaeth. 

 

7.

Perfformiad Adnoddau Dynol a diweddariad ar berfformiad y cyngor cyfan.

Derbyn diweddariad ar berfformiad Adnoddau Dynol.

 

8.

Diweddariad ar Gynllun Busnes integredig Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol.

Derbyn diweddariad ar gynllun busnes integredig y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol. 

 

9.

Aelodau i wirfoddoli ar baneli apeliadau.

10.

Diweddariad ar Gyfraith Cyflogaeth.

Derbyn diweddariad ar gyfraith cyflogaeth. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Ar ddiwedd y cyfarfod bydd Amanda Thomas yn cyflwyno hyfforddiant ar recriwtio mwy diogel.