Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Gwener, 25ain Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 217 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Diweddariad am Absenoldeb Salwch pdf icon PDF 296 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad ar lefel salwch.

5.

Gorolwg o gynllun busnes integredig Datblygu'r Gweithlu a Threfniadaeth

Derbyn adroddiad ar lafar gan y Pennaeth Datblygu’r Gweithlu a Threfnidaeth

 

6.

Strategaeth y Gweithlu pdf icon PDF 64 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad gan y Pennaeth Datblygu’r Gweithlu a Threfniadaeth.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar Gyfraith Cyflogaeth

Derbyndiweddariad ar gyfraith cyflogaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Bolisi Cyflogaeth pdf icon PDF 165 KB

Derbyndiweddariad ar lafar ar bolisi cyflogaeth gan Bartner Busnes Polisi Cyflogaeth a Datblygu Gwasanaeth.