Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb. 

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 134 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Hydref a 5 Tachwedd 2018 a 16 Mai 2019 fel cofnodion cywir. 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion Is-bwyllgorau pdf icon PDF 85 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion yr Is-bwyllgorau canlynol:

 

21 Tachwedd 2018  Is-bwyllgor llunio rhestr fer

11 Rhagfyr 2018      Is-bwyllgor Penodi 

10 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

14 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

15 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

21 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

4 Chwefror 2019      Is-bwyllgor Penodi 

5 Chwefror 2019      Is-bwyllgor Penodi 

6 Chwefror 2019      Is-bwyllgor Penodi  

3 Ebrill 2019              Is-bwyllgor llunio rhestr fer

15 Ebrill 2019           Is-bwyllgor Penodi  

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Dyheadau i’r Gweithlu pdf icon PDF 222 KB

I ystyried adroddiad gan Bennaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar absenoldeb salwch

Derbyn diweddariad ar lefelau salwch.

 

7.

Diweddariad ar gyfraith achosion a chyflogaeth

Derbyn diweddariad ar gyfraith cyflogi.

 

8.

Tendr Iechyd Galwedigaethol

Diweddariad llafar gan Bennaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu.