Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Iau, 16eg Mai, 2019 12.40 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

I ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

2.

Ethol Is-gadeirydd

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

3.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.