Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Iau, 17eg Mai, 2018 12.40 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol.

2.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol.

3.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.