Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Gwener, 5ed Hydref, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 55 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

 

3.

Cofnodion Is-bwyllgorau pdf icon PDF 45 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion yr Is-bwyllgorau canlynol fel cofnodion cywir:

Is-bwyllgor Llunio Rhestr Fer 20 Mehefin 2018

Is-bwyllgor Llunio Rhestr Fer 27 Mehefin 2018

Is-bwyllgor Penodi 2 Gorffennaf 2018

Is-bwyllgor Penodi 11 Gorffennaf 2018

Is-bwyllgor Llunio Rhestr Fer 14 Awst 2018

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad ar y papur gan y Prif Weithredwr Dros Dro ar Drawsnewid y Sefydliad

Cyflwyniad gan yr Arweinydd Proffesiynol – Rheoli a Datblygu Adnoddau Dynol

 

5.

Penodi Prif Weithredwr newydd

Cyflwyniad gan yr Arweinydd Proffesiynol – Rheoli a Datblygu Adnoddau Dynol

 

6.

Tystion mewn gwrandawiadau / apeliadau

I drafod.

 

7.

Aelodaeth y Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau

I drafod aelodaeth y Pwyllgor.

 

8.

Diweddariad ar lefelau salwch

I gael diweddariad ar lefelau salwch.

 

9.

Rhaglen y Gweithlu

Cyflwyniad gan yr Arweinydd Proffesiynol – Rheoli a Datblygu Adnoddau Dynol

 

 

10.

Nifer yr Apeliadau

I dderbyn diweddariad ar apeliadau.

 

11.

Y broses IPR /arfarnu

Cyflwyniad gan yr Arweinydd Proffesiynol – Rheoli a Datblygu Adnoddau Dynol

 

 

12.

Newidiadau i’r polisi diswyddo

I dderbyn diweddariad ar newidiadau i’r polisi diswyddo.

 

13.

Diweddariad ar Gyfraith Cyflogi pdf icon PDF 88 KB

I dderbyn diweddariad ar gyfraith cyflogi.

 

Dogfennau ychwanegol: