Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Gwener, 15fed Mehefin, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 59 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr 2017 ac 17 Mai 2018 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion yr Is-Bwyllgorau pdf icon PDF 46 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion yr Is-Bwyllgorau canlynol fel cofnodion cywir:

 

Is Bwyllgor Creu Rhestr Fer           23 Chwefro 2018

Is Bwyllgor Penodiadau                5 Mawrth 2018

Is Bwyllgor Creu Rhestr Fer           11 Ebrill 2018

Is Bwyllgor Penodiadau                 24 Ebrill 2018

Is Bwyllgor Penodiadau                 3 Mai 2018

Dogfennau ychwanegol:

5.

Is Bwyllgor Aelodaeth

Ystyried aelodaeth yr Is Bwyllgorau.

6.

Diweddariad ar Absenoldeb oherwydd Salwch

Derbyn diweddariad ar absenoldeb oherwydd salwch.

7.

Diweddariad o Bolisi AD

Derbyn diweddariad ar bolisiau AD.

8.

Diweddariad ar Gyfraith Cyflogaeth

Derbyn diweddariad ar gyfraith cyflogaeth.

9.

Gorolwg o raglenni trawsnewid - agweddau AD

Derbyn gorolwg o agweddau AD o’r rhaglenni trawsnewid.