Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Dydd Gwener, 1af Rhagfyr, 2017 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o fuddiant.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 58 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf ac gynhaliwyd ar 21 Medi 2017 fel cofnod cywir.

 

3a

Materion yn codi pdf icon PDF 49 KB

4.

Cofnodion Is-bwyllgorau pdf icon PDF 45 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd yr Is-bwyllgorau canlynol fel cofnodion cywir:

 

Is-bwyllgor Rhestr Fer         25 Hydref 2017

Is-bwyllgor Penodiadau      9 Tachwedd 2017

Is-bwyllgor Rhestr Fer         15 Tachwedd 2017

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwiriadau DBS

Derbyn cyflwyniad gan Anne Marie Davies, Arweinydd Proffesiynol Gwasanaethau Busnes

6.

Data am y Gweithlu pdf icon PDF 826 KB

Ystyried data ynghylch gweithlu’r Cyngor.

7.

Data Cysylltiadau Gweithwyr

Ystyried data ynglyn â chysylltiadau gweithwyr.

8.

Cyfweliadau Ymadael pdf icon PDF 67 KB

Trafod cyfweliadau ymadael.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Grwp Llywio Stres pdf icon PDF 111 KB

Ystyried cylch gorchwyl y Grwp Llywio Stres.

10.

Diweddariad ar Gyfraith Achos Cyflogaeth pdf icon PDF 96 KB

Ystyried y diweddariad ar gyfraith achos cyflogaeth.