Agenda

Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau
Dydd Gwener, 4ydd Rhagfyr, 2015 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Eitemau
Rhif eitem

EAC20- 2015

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd am weddill y flwyddyn bwrdeistrefol.

EAC21- 2015

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

EAC22- 2015

Cofnodion pdf icon PDF 59 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2015 fel cofnod cywir.

EAC23- 2015

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

EAC24- 2015

Maint y Pwyllgor

Trafodmaint y Pwyllgor.

EAC25- 2015

Effeithiolrwydd Trefniadau Gweithio Rhan Amser

Ystyriedeffeithiolrwydd trefniadau gweithio rhan amser y Cyngor.

EAC26- 2015

Diweddariad ar Gyfraith Cyflogaeth pdf icon PDF 80 KB

Derbyndiweddariad ar gyfraith cyflogaeth.