Agenda

Cyngor Sir - Dydd Gwener, 30ain Ebrill, 2021 3.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cyfansoddiad pdf icon PDF 248 KB

Ystyried diwygiadau i Gyfansoddiad y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Canlyniadau'r Bleidlais pdf icon PDF 294 KB