Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 13eg Mai, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd y Cyngor am y flwyddyn nesaf.

 

2.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd y Cyngor am y flwyddyn nesaf.

 

3.

Ethol Is-gadeirydd Cynorthwyol

Ethol Is-gadeirydd Cynorthwyol am y flwyddyn nesaf. 

 

4.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

5.

Datganiadau o fudd.

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

 

6.

Dyraniadau, etholiadau ac apwyntiadau sydd angen eu gwneud yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor. pdf icon PDF 257 KB

Ystyried adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen cydnabyddiaeth ariannol Aelodau 2021-2022

Derbyn ac ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ynghyd â Rhaglen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau (Drafft) 2021-2022.

 

Dogfennau ychwanegol: