Agenda

Cyngor Sir - Dydd Gwener, 20fed Rhagfyr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Council Chamber - County Hall, Llandrindod Wells

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren pdf icon PDF 307 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo. 

 

Dogfennau ychwanegol: