Agenda

Cyngor Sir
Dydd Gwener, 28ain Chwefror, 2020 10.30 am

Lleoliad: Council Chamber - County Hall, Llandrindod Wells

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyhoeddiadau'r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

2020/2021 Adolygiad Blynyddol Gweledigaeth 2025 Ein Cynllun Gwella Corfforaethol, gan gynnwys ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 pdf icon PDF 143 KB

Derbyn ac ystyried diweddariad 2020 o’n Gweledigaeth 2025 Ein Cynllun Gwella Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-2025 a Chyllideb 2020-21 a Rhaglen Gyfalaf 2020-2030 pdf icon PDF 808 KB

Ystyried Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-2025, Cyllideb 2020-2021 a Rhaglen Gyfalaf 2020-2030.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiad am Storm Dennis

Dogfennau ychwanegol:

Canlyniadau'r Bleidlais pdf icon PDF 529 KB

Dogfennau ychwanegol: