Agenda

Cyngor Sir - Dydd Gwener, 3ydd Mai, 2019 10.30 am

Lleoliad: Council Chamber - County Hall, Llandrindod Wells

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datblygu Cyfleuster Gwastraff ac Ailgylchu Gogledd Powys

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygu Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Powys - Adroddiad Argymhellion Terfynol pdf icon PDF 68 KB

Ystyried adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Argymhellion gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Adran 27 o'r Cyfansoddiad: Protocol Materion Dinesig a Gweithredol pdf icon PDF 53 KB

Ystyried argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cynllun Mentora pdf icon PDF 55 KB

Ystyried argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penodi Aelod (Lleyg) Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 74 KB

Ystyried adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhybudd o Gynnig

Mae'r Cyngor hwn yn credu bod hawliau Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT +) yn hawliau dynol.


Rydym yn cefnogi'r camau cadarnhaol a wnaed gan lywodraethau olynol tuag at gyflawni cydraddoldeb gwirioneddol i aelodau o'r gymuned LGBT + gan gynnwys:


1. Deddf Troseddau Rhywiol 1967 a oedd wedi dadgriminaleiddio Cyfunrhywiaeth;
2. Diddymu Adran 28 yn 2003;
3. Deddf Partneriaeth Sifil 2004;
4. Cydraddoli oedran cydsynio;
5. Deddf Cydnabod Rhywedd 2004;
6. Deddf Cydraddoldeb 2010; a
7. Deddf Priodasau (Cyplau o'r Un Rhyw) 2013.

 

Mae'r Cyngor hwn yn condemnio:

 

1.    Y cynnydd mewn troseddau casineb tuag at grwpiau lleiafrifol gan gynnwys y gymuned LGBT +;

2.    Penderfyniad Sultan Hassanal Bolkiah o Frunei i gyflwyno’r gosb eithaf a chosbau corfforol llym sy'n golygu y gellir cosbi rhyw rhwng ddau ddyn trwy labyddio i farwolaeth a rhyw rhwng menywod trwy eu curo 40 gwaith gyda ffôn neu 10 mlynedd yn y carchar.

 

Mae'r Cyngor hwn yn penderfynu:

1.    Gwneud yn glir ei gefnogaeth i'r gymuned LGBT +, amlygu casineb ar bob ffurf a bod yn gynghreiriad uchel ei lais i'r gymuned LGBT +;

2.    Ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor a Chymanwlad yn ei annog i sefyll dros hawliau LGBT + ledled y byd a chefnogi galwadau i atal Brunei o'r Gymanwlad oherwydd ei fod wedi torri Siarter y Gymanwlad mewn perthynas â hawliau dynol; a

3.    Sefydlu Rhwydwaith Staff LGBT +.

 

Cynigydd:Cyng. Matthew Dorrance     

Eilydd:Cyng. Gareth Ratcliffe

 

Dogfennau ychwanegol:

Canlyniadau'r Bleidlais pdf icon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol: