Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 25ain Chwefror, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau I’w hystyried ar yr agenda.

3.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Drafft 2021-2026 a Chyllideb Drafft 2021-22 a Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021-2031 pdf icon PDF 815 KB

Ystyried Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Drafft 2021-2026 a Chyllideb Drafft 2021-22 a Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021-2031.

Dogfennau ychwanegol:

Canlyniadau'r Bleidlais pdf icon PDF 319 KB