Agenda

Cyngor Sir - Dydd Iau, 16eg Mai, 2019 10.30 am

Lleoliad: Council Chamber - County Hall, Llandrindod Wells

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

I ethol Cadeirydd y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ethol Is-Gadeirydd

I ethol Is-Gadeirydd y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ethol Is-Gadeirydd Cynorthwyol

I ethol Is-Gadeirydd Cynorthwyol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Dyraniadau, etholiadau a phenodiadau sydd angen eu gwneud yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor pdf icon PDF 178 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyflogau, Lwfansau a Threuliau Aelodau

I ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy pdf icon PDF 148 KB

I ystyried y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

Dogfennau ychwanegol:

Canlyniadau'r Bleidlais pdf icon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol: