Agenda

Gweithgor Cynllun Datblygu Lleol
Dydd Gwener, 20fed Mawrth, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 198 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 18 Rhagfyr fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Canllawiau Cynllunio Atodol - Datganiad Ymgynghori diweddarwyd Mawrth 2020 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried y Datganiad Ymgynghori wedi’i diweddaru.

5.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Ystyried newidiadau arfaethedig i’r Canllawiau Cynllunio Atodol yn dilyn yr ymgynghoriad.

5.a

CCA Archaeoleg pdf icon PDF 914 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.b

CCA Amgylchedd Hanesyddol pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.c

CCA Draenio Tir a Llifogydd pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol: