Agenda

Gweithgor Cynllun Datblygu Lleol
Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 121 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Datganiad diweddar ar yr Ymgynghoriad. pdf icon PDF 900 KB

I ystyried y Datganiad diweddar ar yr Ymgynghoriad ac yn benodol Adran 5.

 

5.

Sylwadau a dderbyniwyd ar Ganllawiau Cynllunio Atodol – Ardaloedd Cadwraeth a Chanllaw Dylunio Preswyl. pdf icon PDF 316 KB

Sylwadau ar yr Ardaloedd Cadwraeth a sylwadau ar y Canllaw Dylunio Preswyl.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Canllawiau Cynllunio Atodol – Ardaloedd Cadwraeth pdf icon PDF 3 MB

I ystyried newidiadau a gynigiwyd yn dilyn yr ymgynghoriad.

 

 

7.

Canllaw Dylunio Preswyl pdf icon PDF 807 KB

I ystyried newidiadau a gynigiwyd yn dilyn yr ymgynghoriad.

 

Noder, nid yw Atodiadau (tudalennau 53 – 101) y Canllaw Dylunio Preswyl wedi’u cynnwys gan nad yw’r rhain wedi newid ers y cyfarfod diwethaf, ond cyfeirir atynt yn ystod y cyfarfod.  I weld y rhain, cliciwch ar y ddolen ganlynol:-

Agenda Atodol Canllaw Dylunio Preswyl

 

 

8.

Diweddariadau

I dderbyn diweddariadau ar Ganllawiau Cynllunio Atodol eraill a materion eraill gan Swyddogion.