Cyfarfod

Gweithgor Cynllun Datblygu Lleol
Dydd Mercher, 22ain Ebrill, 2020 10.00 am

Bydd yr agenda yn ymddangos yn yr wythnos cyn y cyfarfod

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206