Agenda and minutes

Gweithgor Cynllun Datblygu Lleol
Dydd Gwener, 21ain Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Committee Room B - County Hall, Llandrindod Wells, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 186 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 29 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitmau I’w hystyried ar yr agenda.

4.

Canllaw Cynllunio Atodol - Canllaw Dylunio Preswyl pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Canllaw Cynllunio Atodol - Ardaloedd Cadwraeth pdf icon PDF 2 MB

6.

Canllaw Cynllunio Atodol - Mannau Agored pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol: