Agenda

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 - Dydd Mawrth, 9fed Tachwedd, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 190 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiad canlynol fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Adolygiad tair blynedd o'r Polisi Deddf Hapchwarae pdf icon PDF 125 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Effaith Covid ar Drwyddedu pdf icon PDF 143 KB

Derbyn yr adroddiad.

6.

Cofnodion yr Is-Bwyllgor Trwyddedu pdf icon PDF 187 KB

Nodi cofnodion yr Is-Bwyllgorau canlynol.  Mae’r holl gofnodion wedi’u cymeradwy gan y Cadeiryddion perthnasol: 18 Mai 2021, 13 Gorffennaf 2021, 16 Gorffennaf 2021, 10 Awst 2021 a 2 Medi 2021 [i ddilyn].

Dogfennau ychwanegol: