Agenda

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003
Dydd Iau, 16eg Mai, 2019 12.20 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

I ethol Cadeirydd am y flwyddyn i ddod.

 

2.

Ethol Is-Gadeirydd

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

3.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.