Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 3.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 284 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o fudd

Derbyn ac ystyried datganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’r trafod ar yr agenda.

 

 

Cyfansoddiad

4.

Adolygiad dilynol gan Archwilio Cymru o drefniadau craffu 2021. pdf icon PDF 886 KB

Trafod yr adroddiad.