Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 14eg Medi, 2021 4.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 317 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2021 fel cofnod cywir.

 

 

3.

Datganiadau o Fudd

Derbyn ac ystyried datganiadau o fudd gan aelodau o ran eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Cyfansoddiad

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol: