Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 5ed Gorffennaf, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 294 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2021 fel cofnod cywir.

4.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o fudd gan Aelodau o ran eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

5.

Cyfansoddiad

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad o Aelod Eiriolwyr pdf icon PDF 421 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd ar Adolygiad o Aelod Eiriolwyr.

 

7.

Datganiad Amrywiaeth mewn Democratiaeth pdf icon PDF 29 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Etholiadau’r Cyngor Mai 2022 – gwaith paratoi ar gyfer y cyngor newydd. pdf icon PDF 221 KB

Nodi’r wybodaeth i’w adolygu cyn etholiadau’r Cyngor yn 2022 a rhoi sylw ar wybodaeth benodol.

 

9.

Cadwyn Gadeiryddiaeth Sir Faesyfed

Mae Cadeirydd y Cyngor Sir wedi gofyn i’r Pwyllgor ystyried cais a gafodd gan Gyngor Tref Llanandras a Norton i ddefnyddio Cadwyn Gadeiryddiaeth Pwyllgor Sir Faesyfed (y gadwyn yn unig ac nid y dlws).

 

Gan fod Cyngor y Dref am newid y gadwyn bresennol i’r Maer, mae’n gwneud y cais gan nad yw’r Cyngor Sir yn defnyddio’r gadwyn bellach a gan mai Llanandras yw cyn dref sirol Sir Faesyfed.