Agenda

Democratic Services Committee - This meeting is being undertaken electronically. Any member of the public who wishes to connect to the meeting please contact the person named on the agenda., Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Blaenorol

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror, 2020 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Strategaeth Datblygu Aelodau a Rhaglen Datblygu Aelodau Drafft 2020 pdf icon PDF 770 KB

Ystyried Strategaeth Datblygu Aelodau a Rhaglen Datblygu Aelodau Drafft 2020.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad o'r Treial "Cwestiynau ffurfiol ar unrhyw bryd" pdf icon PDF 404 KB

Ystyried yr adolygiad a gwneud argymhelliad i’r Cyngor.

6.

Adolygu Pencampwyr Aelodau pdf icon PDF 139 KB

Ystyried yr adolygiad a gwaith pellach.

7.

Rhaglen y DG gyfan ar gyfer Gwarineb mewn Bywyd Cyhoeddus - rhaglen ddrafft pdf icon PDF 344 KB

Nodi rhaglen ddrafft y DG gyfan.