Agenda

Democratic Services Committee - This meeting is being undertaken electronically. Any member of the public who wishes to connect to the meeting please contact the person named on the agenda., Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Blaenorol

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror, 2020 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Strategaeth Datblygu Aelodau a Rhaglen Datblygu Aelodau Drafft 2020 pdf icon PDF 770 KB

Ystyried Strategaeth Datblygu Aelodau a Rhaglen Datblygu Aelodau Drafft 2020.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad o'r Treial "Cwestiynau ffurfiol ar unrhyw bryd" pdf icon PDF 404 KB

Ystyried yr adolygiad a gwneud argymhelliad i’r Cyngor.

6.

Adolygu Pencampwyr Aelodau pdf icon PDF 139 KB

Ystyried yr adolygiad a gwaith pellach.

7.

Rhaglen y DG gyfan ar gyfer Gwarineb mewn Bywyd Cyhoeddus - rhaglen ddrafft pdf icon PDF 344 KB

Nodi rhaglen ddrafft y DG gyfan.