Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Gwener, 7fed Chwefror, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

3.

Cyfleusterau Aelodau yn Neuadd y Sir - newidiadau arfaethedig yn Lolfa'r Aelodau

Trafod y newidiadau arfaethedig i gyfleusterau’r Aelodau.

4.

Penderfyniad i eithrio mynediad y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

5.

Newidiadau arfaethedig i gefnogi Aelodau

5.1

Strwythur arfaethedig Gwasanaethau Democrataidd, y Gwasanaeth Pwyllgorau a'r Gwasanaeth Cefnogi Aelodau

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cymorth TG

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol: